Trgovinsko preduzeće Derma posluje već 40 godina sa sedištem u Beogradu, u ulici Kralja Petra br.57, u neposrednoj blizini Kalemegdana.   
Osnovano je 1970. godine kao predstavništvo firme Derma export-import Zagreb, da bi 1991.godine, po izvršenoj preregistraciji, nastavilo sa radom kao Društveno trgovinsko preduzeće Derma.

U proteklom periodu preduzeće je značajno proširilo izbor ponudjene robe i u novu fazu svog postojanja ušlo sa više od 4000 artikala u asortimanu.
Naime, od 11.05.2010.god. poslujemo pod imenom TP Derma doo, sa nepromenjenim ciljem - da preduzeće unapredimo kroz uspešnu i korektnu saradnju sa velikim brojem dosadašnjih i budućih kupaca i dobavljača.